Veterná diera I, II na Ostrej Malenici

Bohuslav Kortman

Lokalita: Ostrá Malenica (909 m n. m.), Zliechovská hornatina

Účastníci akcie 28.9.2008: Igor Haviar, Bohuslav Kortman, Daniela Kortmanová 

Účastníci akcie 4.10.2008: Bohuslav Kortman, Miroslav Sova (Trenčiansky speleoklub), Roman Kováč (Trenčiansky speleoklub - čakateľ)

V nedeľu 28. 9. sme nechali auto v doline Jasenová a pešo vyšli od zvážnice pri Blatnatej na zelenou značený turistický chodník na hrebeni Malenice. Po ňom sme sa dostali až k odbočke na vrchol; najprv sme tu hľadali jaskyne Veterné diery, prešli sme po hrebeni až k miestu, kde chodník začína klesať dolu, potom sme sa vrátili a vyšli až na vrchol O. Malenice. Nakoniec až po Igorovom odchode po 12. h sa mi podarilo nájsť vchod najprv hornej (I), potom asi 30 m vzdialenej spodnej (II) jaskyne, ale pre nedostatok času som dnu už nevliezol. Približne po tej istej trase sme sa so ženou vrátili k autu. (Jaskyne som prvý raz pred vyše 20 rokmi navštívil s J. Dingom a potom s I. Lovíškom, keď sme v spodnej jaskyni našli veľkú kolóniu hibernujúcich netopierov; bolo ich viac ako 50 a viseli na stene jaskyne v podobe strapca. Nenápadné vstupné otvory oboch jaskýň sa v teréne medzi roztrúsenými skalami vo svahu hľadajú veľmi ťažko, majú malé rozmery a sú skryté pod skalami. Nachádzajú sa neďaleko turist. chodníka poniže odbočky vedúcej k vrcholu Malenice.)

V sobotu 4. 10. sme sa s Mirom Sovom a jeho spoločníkom 11-ročným Romanom dostali v daždi skoro rovnakou trasou ako na predošlej akcii k obom jaskyniam. Ako prvú sme navštívili Veternú dieru I, v ktorej sme zliezli až k miestu, kde sa zrejme dubnickí jaskyniari pokúšali o prienik do väčšej hĺbky v tejto prevažne vertikálnej puklinovej jaskyne vytvorenej v dolomite. Zaujímavé sú rovné, vyleštené hladké plochy dolomitu (tektonické zrkadlá) v spodných partiách jaskyne a miestami do okrova až hnedočervena sfarbené náteky na stenách a kameňoch. Sintrových nátekov bolo ešte viac vo Veternej diere II, založenej takisto na výraznej, ale menej strmej pukline v dolomitovej hornine (vápnitý dolomit?). Ojedinele sa naspodku jaskyne vyskytovali aj kvaple a na sutinovom dne polámané sintrové kôry. Netopiere sme v jaskyniach nezaregistrovali.  

M. Sova urobil v oboch jaskyniach, na povrchu pri nich i na vrchole Malenice niekoľko fotografií. V SMOPaJ bude potrebné vyhľadať príslušnú dokumentáciu k jaskyniam (najmä od A.Droppu a M. Veliča) a podľa potreby ju doplniť. O jaskyniach písal aj K. Brančík; jeho opis som formou fiktívneho rozhovoru s ním uverejnil v časopise Jaskyniar r. 1991.   

Obe jaskyne sú v Zozname jaskýň SR:

4301. Veterná diera I – k. ú. Mojtín, 851 m n. m., 26 m dlhá, korózno-rútivá

4302. Veterná diera II – k. ú. Mojtín, 837 m n. m., 20 m dlhá, korózno-rútivá, výskyt netopierov