Pružinská Dúpna jaskyňa a Babirátka - 3.5.2008

Bohuslav Kortman

Lokalita: Pružina - Priedhorie, Strážovské vrchy

Účastníci akcie: B. Kortman, D. Kortman

Najprv som so synom išiel do Dúpnej provizórne opraviť poškodenú mrežu na uzávere jaskyne. Odpílenú a vyhnutú časť mreže sme drôtom pripevnili k uzáveru tak, aby sa cezeň nedalo dostať dovnútra jaskyne.

Potom som už sám cestou na Mojtín, kde J. Komínek z JK Dubnica n. Váhom oslavoval 70-ku, navštívil Babirátku. Pozornejšie som si prezrel obe vetvy jaskyne a po príchode na Mojtín sa informoval u P. Masaroviča o ich sondovaní v nej (podľa neho sa im pri práci na konci dlhšej pravej vetvy vydýchaval vzduch). Pri vyliezaní z pravej chodby som si všimol vľavo pred jej vyústením do vstupného portálu nenápadný otvor s možným priestorom za ním; lepšie by sa doň dalo nazrieť po rozšírení otvoru kladivom a sekáčom. Pred odchodom som ešte prešiel na druhú stranu potoka, kde som v jednej zo skalných dier našiel dva plechové "pekáče", ktoré používali Dubničania pri sondovaní v Babirátke. Nakoniec som vyzbieral spred jaskyne a v najbližšom okolí odpadky.

Predtým som 24. 4. bol v Dúpnej so žiakmi školy v prírode v RZ Priedhorie z 5. ZŠ v P. Bystrici. Dnu bolo vidieť ešte okolo 100 podkovárov malých, prevažne na strope v zadnej časti jaskyne pred kvapľovými stĺpmi.